»
S
I
D
E
B
A
R
«
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลงานวิชาการของครู
Sep 1st, 2009 by Courseware2u 452 views

การเลื่อนตำแหน่งของครู/อาจารย์หลายๆ ครั้งที่เลือกใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเป็นสื่อประกอบการขอพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง จากที่ได้มีโอกาสให้คำแนะนำการพัฒนาสื่อหลายๆ ครั้ง รู้สึกว่า สื่อแต่ละชิ้นยังขาดองค์ประกอบสำคัญหลายประการ ตั้งแต่การอ้างอิงเนื้อหา/ภาพ ความเป็นรูปแบบเดียวกันของเนื้อหา เห็นได้ชัดเจนปุ่มคลิกแต่ละปุ่มที่วางแตกต่างกันในแต่ละสไลด์แต่ละเฟรม การใช้ฟอนต์ที่ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง นอกจากนี้ในส่วนผู้ตรวจประเมินสื่อ ก็มักจะให้ความสำคัญกับ Effect เร้าใจมากกว่าการให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับสื่อ อันเนื่องจากสาเหตุที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับไอที เลยเน้นตรวจเนื้อหาและ Effect มากกว่า

หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและใส่ใจกำหนดเอกสารแนะนำ คู่มือแนะแนวทางการพัฒนาสื่อที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพก็น่าจะดีนะครับ

Share
การแก้ปัญหาภาษาไทยของ Captivate
Aug 30th, 2009 by Courseware2u 2,026 views

โปรแกรมสร้างสื่อที่น่าสนใจมากโปรแกรมหนึ่งคือ Macromedia/Adobe Captivate เนื่องจากมีความสามารถผสมผสานระหว่าง PowerPoint และ Authorware ช่วยให้สามารถออกแบบพัฒนาสื่อในรูปแบบโต้ตอบรูปแบบต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะการนำเสนอผ่านเว็บเป็น e-Courseware แต่อย่างไรก็ตาม Captivate ก็มีปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทยค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเมื่อพิมพ์ผ่าน Caption tools สระ วรรณยุกต์ที่พิมพ์มักจะเลื่อนตำแหน่ง ทำให้สื่อออกผิดพลาด ไม่น่าสนใจ

Read the rest of this entry »

Share
ร่วมกันสร้างสรรค์ Mindmap
Aug 29th, 2009 by Courseware2u 571 views

การร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานแนวทางหนึ่งก็คือ การใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือ และด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทำให้การร่วมมือแสดงความคิดเห็น  และสร้างสรรค์ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เว็บไซต์ Mind42.com ได้เตรียมเครื่องมือสร้าง Mind Map แบบร่วมมือ รวมทั้งสามารถนำเข้าไฟล์ Mind Map จาก FreeMind และ MindManager เพื่อเก็บเป็นคลังสื่อ MindMap ได้ด้วย

Share
OSS & Freeware เพื่อการเรียนรู้
Aug 17th, 2009 by Courseware2u 452 views

OSS ที่ดีมีคุณภาพไม่ได้มีเฉพาะ OpenOffice.org หรือ FireFox เท่านั้นนะครับ สำหรับท่านที่สนใจเลือกใช้โปรแกรมทดแทนโปรแกรมจำนวนมากที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตอนนี้ ลองศึกษาได้ที่เว็บไซต์ STKS Wiki โดยแบ่งหมวดซอฟต์แวร์ไว้หลากหลายหมวด เช่น

  • Edutainment
  • Office
  • Graphic
  • พัฒนางานบนเว็บ
  • พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
  • Multimedia
  • Utilities
  • Server
  • สำหรับงานเฉพาะด้าน
Share
STKS สัญจรร่วมกับภาควิชาบรรณารักษ์ มช.
Jul 19th, 2009 by Courseware2u 466 views

นับเป็นปีที่ 2 แล้วที่ STKS ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการร่วมกับภาควิชาบรรณารักษ์ มช. ณ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มช. วันที่ 18 – 19 ก.ค. โดยครั้งนี้มีทั้งประเด็น Web 2.0, OSS & Freeware, Reference 2.0 และ KM นับเป็นการสัมมนาที่มีเนื้อหาหลากหลาย มีผู้เข้าร่วมทั้งบุคลากรของภาคฯ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ทุกระดับชั้น รศ.อังศนา ธงไชยและ รักษาการผู้อำนวยการ ศวท. (สุภาพร) ก็ตั้งเป้าที่จะจัดสัมมนาร่วมกันทุกปี

Share
เรียนรู้สู่โลกกว้างผ่าน Kid’s National Geographic
May 31st, 2009 by Courseware2u 467 views

สาระความรู้จาก National Geogrphics นับเป็นสาระความรู้ที่ได้รับความนิยมสูงมากช่องทางหนึ่งทั้งผ่านเว็บไซต์ โทรทัศน์ และสื่อต่างๆ สำหรับเด็ก และเยาวชนทุกใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักของการเรียนรู้ อย่าพลาดเว็บไซต์ http://kids.nationalgeographic.com/ เสียละ เพราะเป็นเว็บหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และต่อการเรียนรู้ของตนได้อย่างเต็มเปี่ยม

http://kids.nationalgeographic.com/

Share
การอ้างอิง URL
May 9th, 2009 by Courseware2u 414 views

Copy/Paste & Cite ได้กลายเป็นกระบวนการหนึ่งของรายงาน การบ้าน รวมทั้งงานวิชาการของหลายๆ ท่าน ซึ่งจะบอกว่าผิดหรือถูกก็คงไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำหรับเนื้อหานี้ แต่ที่อยากเห็นก็คือ ควรมีการอ้างอิงทุกครั้ง และการอ้างอิงก็ควรเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง มากกว่าแค่ copy / paste URL โดยไม่สนใจความถูกต้อง โดยเฉพาะภาษาไทยที่มีการเข้ารหัสผิดพลาด เคยสังเกตบ้างไหมครับว่าเมื่อ Copy/Paste URL เว็บที่มีภาษาไทยผสมหลายๆ เว็บ แล้วนำมาวางในเอกสาร ภาษาไทยนั้นแสดงผลผิดพลาด เช่น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

ซึ่งหากปรากฏผลดังข้างต้น ก็ขอให้ผู้จัดทำเอกสาร ลบอักขระที่ผิดพลาดออกไปดีกว่า แล้วพิมพ์เป็นภาษาไทยใหม่ให้ถูกต้อง น่าจะแสดงความเป็นวิชาการมากกว่าปล่อยปละละเลย ใช่ไหมครับ

Share
โปรแกรมเิปิดอ่าน PDF ในกลุ่ม Open Source
Apr 17th, 2009 by Courseware2u 712 views

ปกติแล้วการเปิดอ่านเอกสาร pdf มักจะใช้ adobe pdf ซึ่งเป็นโปรแกรมหลักที่รู้จักกันมานานแล้ว สำหรับทางเลือกในกลุ่มโอเพนซอร์ส โปรแกรม Sumatra PDF Viewer นับได้ว่ามีจุดเด่นที่น่าสนใจด้วยขนาดที่เล็ก ฟรี และแสดงผลภาษาไทยได้ ลองดาวน์โหลดมาติดตั้งกันดูสิครับ

Share
ความรู้เรื่อง mata tag สำหรับพัฒนาเว็บไซต์
Apr 6th, 2009 by boonkiat 999 views

Meta tags นั้นมีไว้สำหรับใส่รายละเอียดของ Metadata ซึ่งจะบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บเพจที่ำกำลังแสดงผลอยู่ metadata ไม่ได้ถูกคิดค้นมาเพื่อใช้งานกับเว็บเพจ เพราะแรกเริ่มเดิมทีนั้น metadata ได้ถูกใช้ในกลุ่มพัฒนาฐานข้อมูลที่อ้างอิงถึงสารสนเทศ ในห้องสมุดเพื่อให้บรรณารักษ์ได้ใช้ในการจัดการระบบห้องสมุด ซึ่งถ้าหากจะว่าไปแล้วเราก็อาจเปรียบเทียบได้ว่า เว็บเพจต่างๆ นั้นเปรียบเสมือนห้องสมุดโลกขนาดใหญ่ ด้วยเหตุผลนี้เองจึงได้มีแนวความคิดในการนำ metadata มาประยุกต์ใช้กับเว็บเพจต่างๆ

Meta tags นั้นเป็นข้อความที่เอาไว้ประกาศใน Code แต่จะไม่แสดงผลในเว็บเพจ โดยเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ เช่น รายละเอียดของเว็บไซต์นี้ , Keywords ต่างๆ ที่ให้ Search Engine ทำการเก็บ Keywords นี้เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ป้อน หากตรงกันก็จะนำเว็บนี้ไปแสดงที่ Search Engine หรือ Author ผู้พัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น

Read the rest of this entry »

Share
STKS สัญจรร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Mar 23rd, 2009 by Courseware2u 713 views

STKS ร่วมกับหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา และอบรมฝึกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับห้องสมุด ในหัวข้อ “Open Sourcr Software & Web 2.0 ในการจัดการสารสนเทศ” วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2552 โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงทั้งจากนักศึกษา บุคลากรสำนักวิชาฯ บุคลากรสำนักบรรณสาร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งได้รับความกรุณาจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยา่ยในเรื่องประสบการณ์การใช้ OSS ด้วย

Share
ทำงานออนไลน์พร้อมเครือข่ายด้วย Google Docs
Mar 16th, 2009 by Courseware2u 755 views

Google Docs

ไม่ต้องมายุ่งยากกับการแก้ไขเอกสารหลาย Version ไม่รู้ว่าเอกสารของใครใหม่กว่ากัน หรือต้องส่งไฟล์แนบให้หลายๆ คนแล้วรวมไฟล์ลำบาก เพราะบริการของ Google ที่ชื่อว่า Google Docs/Spreadsheet/Presentation นับเป็นบริการสุดยอด (อีกตามเคยของ Google) ที่พร้อมให้บริการทำงานพร้อมกันแบบออนไลน์ เพียงแต่สมัครสมาชิก แล้ว Upload แฟ้มเอกสารที่ต้องการ จากนั้นก็แชร์เอกสารให้สิืทธิ์เครือข่ายเข้ามาแก้ไข เพียงเท่านี้การทำงานออนไลน์ก็พร้อมเปิดใช้งาน

เทคนิคเด็ดสำหรับโปรแกรมนี้ คือ ช่วยให้เอกสาร OpenOffice.org ทำงานได้ด้วยครับ รวมทั้งการแปลงเอกสารต่างๆ ฟอร์แมต และการแปลงเป็น PDF ได้ง่ายๆ

Share
แปลไทย/อังกฤษด้วย Google translator
Mar 16th, 2009 by Courseware2u 1,410 views

บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือไทยเป็นอังกฤษ รวมทั้งอีกหลากหลายภาษา ลองทดสอบได้ที่ http://translate.google.com/

Google Translate

Share
Wiki ทางเลือกในการสร้างสรรค์ความรู้
Mar 8th, 2009 by Courseware2u 558 views
Share
สัมมนา STKS สัญจรร่วมกับภาควิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
Mar 6th, 2009 by Courseware2u 507 views

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ หมาวิทยาลัยบูรพา จัดสัมมนา การพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่ตามเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส  โดยมีผู้สนใจร่วมจำนวนมากกว่า 80 ท่าน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายความรู้สำหรับบรรณารักษ์ อาจารย์ และนักวิชาการ รวมทั้งผู้สนใจทุกท่าน

Share
e-Learning อย่างง่าย ฟรีด้วย Moodle
Mar 4th, 2009 by Courseware2u 575 views

สำหรับหน่วยงานหรือท่านที่สนใจพัฒนาระบบ e-Learning อย่ามัวเสียเวลากับการว่าจ้างด้วยงบมากๆ หรือราคาแพงเลยครับ Moodle ซอฟต์แวร์ัดร์จัดการ e-Learning ที่มากด้วยประสิทธิภาพแต่ฟรี และเปิดเผยรหัสโปรแกรมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเยอะครับ

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa