»
S
I
D
E
B
A
R
«
Graphene Composite วัสดุมหัศจรรย์
Sep 21st, 2012 by wanutwira 197 views

Graphene Composite คือวัสดุมหัศจรรย์ ที่มีความแข็งแรงกว่าเหล็กถึง 200 เท่า และสามารถนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดง อีกทั้งยังโปร่งแสงอีกด้วย จากคุณสมบัติดังกล่าว เมื่อนำกราฟีนมาผสมกับวัสดุอื่นๆ เพื่อเป็นวัสดุผสมที่เรียกว่า Composite จะได้วัสดุที่มีความแข็งแรงมากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมา อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างมากมาย เช่น การนำมาผลิตเป็นวัสดุกระจายความร้อนในอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่)

Share
Virtual Engineering
Sep 21st, 2012 by satapon 139 views

Virtual Engineering 1 ใน 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ ประจำปี 2555 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้าน IT)

Virtual Engineering  เป็นเทคโนโลยีจำลองงานวิศวกรรมได้เสมือนจริงโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยสามารถจำลองกระบวนการ ผลิตทั้งหมด รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการขนส่ง ซึ่งสามารถวัดผล การทำงานและผลผลิตได้จากการจำลองนี้ ดังนั้น การทำงานของวิศวกรยุคดิจิทัลจึงมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการได้ทันต่อธุรกิจ

Read the rest of this entry »

Share
Haptic technology
Sep 21st, 2012 by satapon 440 views

Haptic technology  1 ใน 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ ประจำปี 2555 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้าน IT)

Haptic technology คือ เทคโนโลยีการป้อนกลับเพื่อให้รู้สึกถึงการสัมผัส โดยใช้หลักการของแรง การสั่นและการเคลื่อนไหว ของพื้นผิวสัมผัส เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเกมส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และในด้านการแพทย์ เช่น ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพ การผ่าตัดทางไกล
เป็นต้น

Share
Machine to Machine communication (M2M)
Sep 21st, 2012 by satapon 174 views

 M2M 1 ใน 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ ประจำปี 2555 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้าน IT) การสื่อสารระหว่างเครื่องจักร (Machine to Machine communication) คือ เทคโนโลยีการสื่อสาร
ทั้งแบบสายและไร้สายระหว่างอุปกรณ์ โดยระบบจะทำงานอัตโนมัติ มีโครงข่ายเชื่อมโยงกว้างไกลทั่วโลก
ทำงานพร้อมกันและขนานกัน ส่งผลให้ในอนาคตการทำงานของมนุษย์จะลดลงและสะดวกมากขึ้น

 

Read the rest of this entry »

Share
เทคโนโลยียางไทยในเรือรบ
Sep 16th, 2012 by satapon 87 views

หนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมอู่ทหารเรือ ที่ก่อตั้งมานานถึง 122 ปี ก็คือการซ่อมและสร้างเรือรบ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดและ “เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์” ก็เป็นสาขาวิชาที่ “พลเรือโท มานิตย์ สูนนาดำ” เจ้ากรมอู่ทหารเรือ บอกว่าให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะเป็นองค์ความรู้สำคัญของการซ่อมแซม ซึ่งตอบโจทย์การลดค่าใช้จ่าย ประหยัดงบประมาณแผ่นดิน

ที่ผ่านมา กรมอู่ทหารเรือได้ร่วมวิจัยและพัฒนาคุณภาพใบพัดยางและยางกันกระแทกท่าเรือร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดยโรงงานยางของกรมอู่ทหารเรือ เริ่มนำเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือเอ็มเทค สวทช.ไปใช้ตั้งแต่ปี 2554   และสามารถผลิตยางกันกระแทกท่าเรือรูปตัวดี ได้ถึง 50 ชิ้น ลดค่าใช้จ่ายไปถึง 1 ล้านบาท งานวิจัยนี้ ท่านเจ้ากรมอู่ทหารเรือบอกว่า เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของกรมอู่ทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางให้มีคุณภาพสูงเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ด้าน ดร.พงษ์ธร แซ่อุย นักวิจัยจากเอ็มเทค สวทช. บอกว่า งานวิจัยชิ้นแรกก็คือการพัฒนาสูตรเคมียางและกระบวนการผลิตยางกันกระแทกท่าเรือรูปตัวดี ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ มอก. ซึ่งยางกันกระแทกต้นแบบแต่ละชิ้นจะมีความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกได้ดีตามมาตรฐาน สามารถลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางจากต่างประเทศ และมีราคาถูกลงประมาณ 5 เท่า  ขณะเดียวกันก็เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการซ่อมแซมดูแลรักษา รวมถึงทำให้มีอายุการใช้งานที่คงทนมากขึ้น ส่วนใบพัดยาง ปัจจุบันการวิจัยแล้วเสร็จ ล่าสุด..กรมอู่ทหารเรือได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์และกระบวนการทดสอบกับ สวทช. เพิ่มอีก 2 ผลิต ภัณฑ์ คือการพัฒนาสูตรเคมีและปรับปรุงกระบวนการผลิต ยางโอริงและยางแท่นเครื่อง และคาดว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาในสาขาอื่น ๆ ในอนาคต

ที่มา : เทคโนโลยียางไทยในเรือรบ. เดลินิวส์. ฉบับวันที่ 19 ก.ย. 2555

Share
ห้องสมุด 3 มิติเพื่อการเรียนรู้การทำเกม หรือ 3D Game Knowledge Library (3DGL)
Sep 13th, 2012 by satapon 119 views
 ห้องสมุด 3 มิติเรียนรู้การทำเกม

3D Game Knowledge Library Application

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเกมมากขึ้นเห็นได้จากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเปิดการเรียนการสอนในด้านนี้ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับมีคนสมัครเข้าเรียนจำนวนมาก

แต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีโอกาสเรียนด้านนี้ แต่มีความสนใจอยากหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเกมก็ไม่ใช่เรื่องยากอีก ต่อไป เมื่อ บริษัท เอ็ดดูเฟ็กซ์ จำกัด ได้พัฒนาและคิดค้นแอพพลิเคชั่นชื่อว่า “ห้องสมุด 3 มิติเพื่อการเรียนรู้การทำเกม” หรือ 3D Game Knowledge Library (3DGL)  เพื่อเป็นสื่อในการมอบความรู้และเผยแพร่ประสบการณ์การทำเกมให้แก่ผู้ที่สนใจ ได้มีความรู้และเข้าใจเรื่องเกมได้ง่ายยิ่งขึ้น

นายณภัทร  วรรณเพ็ญสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ดดูเฟ็กซ์ จำกัด กล่าวว่า  จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง คือ ปัจจุบันนอกจากจะรับหน้าที่บริหารงาน บริษัท เอ็ดดูเฟ็กซ์ แล้ว ยังต้องดูแลเรื่องทรัพยากรบุคคล ของบริษัท คอร์เซล เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเกม  ก็จะได้มีโอกาสพูดคุยได้สัมภาษณ์เด็กที่เข้ามาสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าเด็กบางคนมีแวว แต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่  หรือเด็กบางคนมีใจรัก ไอเดียดี แต่ทำอะไรไม่ได้เลย ซึ่งการจะสอนให้หมดหรือให้เด็กต้องมาเรียนรู้งานจริงก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๆ 2-3 เดือน

Read the rest of this entry »

Share
Next Generation Network
Sep 13th, 2012 by satapon 53 views

NGN หรือ Next Generation Network เป็นเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารที่มีการรับส่งข้อมูลในลักษณะ Packet-Based ที่อยู่ในรูปแบบของ IP เป็นหลัก โดย NGN จะช่วยผสานการทำงานต่างๆ ไว้ในเครือข่ายเดียวกันและแม้จะมีการใช้โพรโตคอลต่างชนิดกันก็ยังสามารถสื่อสารกันได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงในระดับสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย โดยโครงข่าย NGN จะสามารถรองรับ Application ในลักษณะที่เป็นข้อมูลซึ่งมีความจุสูง เช่น มัลติมีเดียได้ในขณะที่ข้อมูลด้านเสียงก็จะถูกส่งผ่านในรูปของ Packets ไปพร้อมกับข้อมูลเช่นเดียวกัน ซึ่งในอนาคต NGN จะเข้ามาทดแทนระบบโครงข่ายเดิมอย่าง TDM (PSTN/PLMN) ซึ่งปัจจุบันค่อยๆ ลดบทบาททีละน้อย จนกระทั่งโครงข่ายเปลี่ยนเป็น NGN โดยสมบูรณ์

[ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  http://www.nectec.or.th/bid/mkt_info_tech_NGN.htm]

Share
ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Networked Readiness Index)
Sep 13th, 2012 by satapon 56 views

ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Networked Readiness Index)

ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาประเทศ ที่ครอบคลุมทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจและภาครัฐ ซึ่งจัดทำขึ้นโดย World economic forum และมีการรายงานใน Global information technology report เป็นประจำทุกปี ดัชนี NRI ประกอบด้วยดัชนีย่อย (sub-index) 3 กลุ่ม กล่าวคือ

 1. สภาพแวดล้อม/ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนา ICT ประกอบด้วย (i) สภาพแวดล้อมทางด้านการทำธุรกิจ/ตลาดของ เช่น การมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่เพียงพอ กฏระเบียบของภาครัฐและผลของมาตรการทางภาษาต่างๆ เป็นต้น (ii) สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองการปกครอง และกฎเกณฑ์การกำกับดูแลต่างๆ อาทิ การมีกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ ICT ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และ (iii) สภาพแวดล้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ความพร้อมทางด้านเครือข่ายซึ่งรวมถึงความพร้อมของบุคลากรที่จะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย โดยในการวัดยังแบ่งเป็นความพร้อมของประชาชนทั่วไป (individual), ภาคธุรกิจ (business) และภาครัฐ (government) โดยตัวอย่างตัวชี้วัด (indicators) ที่นำมาพิจารณาคือ (i) การเชื่อมต่อและการลงทุนในเครือข่าย เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน การเชื่อมต่อคู่สายโทรศัพท์ของครัวเรือน/สถานประกอบการ การจัดซื้่อจัดหาเทคโนโลยีของภาครัฐ (ii) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น คุณภาพของระบบการศึกษาในประเทศ การลงทุนด้านการฝึกอบรมของบุคลากรในสถานประกอบการ และการให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (iii) การใช้ดัชนีย่อยอื่นๆ มาประเมินวัด เช่น e-Government readiness
 3. ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก ICT ของภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ โดยอาจจัดกลุ่มชี้วั ดที่สำคัญได้ ดังนี้ คือ (i) การแพร่กระจายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้คน/องค์กรกลุ่มต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ เช่น การแพร่กระจายของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ (ประจำที่และเคลื่อนที่) และอินเทอร์เน็ต ระดับการมี การใช้ ICT ของภาครัฐ (ii) ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก ICT เช่น ความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีของภาคธุรกิจ ประสิทธิผลของการใช้ ICT ในภาครัฐ (iii) ระดับของการใช้ประโยชน์จาก ICT เช่น จำนวนบริการภาครัฐออนไลน์ การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของภาคธุรกิจและจำนวนข้อมูลที่ไหลเวียนบนอินเทอร์เน็ต (Internet Traffic) เป็นต้น NRI มีความโดดเด่นทั้งในด้านของความสมบูรณ์ของตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา และจำนวนของประเทศที่นำมาศึกษา

 

[ที่มา: World Economic Forum, Global IT Report, ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20Report/index.htm]

Share
โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศระดับประเทศ (National Spatial Data Infrastructure)
Sep 13th, 2012 by satapon 36 views

NSDI หรือ โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศระดับประเทศ หมายถึง ระบบเครือข่าย Internet/Intranet ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านภูมิสารสนเทศ (Web mapservice) เพื่อวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย ระบบเครือข่ายให้บริการข้อมูล (Clearinghouse) ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental geographic data set) ฐานข้อมูลคำอธิบายข้อมูล (Metadata) มาตรฐาน (Standard) และความร่วมมือ (Partnership) ระหว่างหน่วยงานต่างๆ การพัฒนาระบบฯ ไม่ใช่การสร้างฐานข้อมูลส่วนกลาง แต่เพื่อการสร้างระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลต่างๆ ให้สามารถบริการข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยระบบฯ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงและบำรุงดูแลรักษาโดยหน่วยงานหลักของรัฐบาลและผู้ให้ บริการข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้งานของระบบได้ตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพ

Share
Logistics
Sep 13th, 2012 by satapon 38 views

“ระบบโลจิสติกส์ หรือ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ เป็นกระบวนการทำงาน ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการและการควบคุมการทำงานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ” และระบบโลจิสติกส์ก เป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดการสินค้าและบริการ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น e-Logistics มักจะหมายความรวมๆ ว่าหมายถึงการนำเอา ICT เข้ามาช่วยในกระบวนการดังกล่าว เช่น ICT เข้ามาช่วยในกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน

Share
IT Industry Benchmarking
Sep 13th, 2012 by satapon 73 views

ดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอทีใน 64 ประเทศ ซึ่งเริ่มทำขึ้นในปี 2550 โดย The Economist Intelligence Unit (EIU) โดยแบ่งสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการให้น้ำหนักคะแนนต่างกันตามความสำคัญ คือ

 1. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (business environment)
 2. โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (IT infrastructure)
 3. ทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ (human capital)
 4. สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (legal environment)
 5. สภาพแวดล้อมทางด้านงานวิจัยและพัฒนา (R&D environment)
 6. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม IT

[ที่มา: EIU (2007), The means to compete: Benchmarking IT Industry Competitiveness]

Share
การรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy)
Sep 12th, 2012 by satapon 1,467 views

การรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง การอ่านสื่อให้ออกเพื่อพัฒนาทักษะในการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การตีความเนื้อหาของสื่อ การประเมินค่าและเข้าใจผลกระทบของสื่อ รวมถึงความสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้ การรู้เท่าทันสื่อ Media literacy เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีการระบุในยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชนขององค์การ UNESCO ซึ่งอยู่ในกรอบแนวคิดเรื่อง “การส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและการเสริมสร้างสมรรถนะในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน” โดยมีหลักการหนึ่งระบุไว้ว่าด้วย “การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อให้ส่งขึ้น”

 

[ที่มา: ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ถอดรหัสลับความคิดเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ]

Share
Long Term Evolution
Sep 12th, 2012 by satapon 40 views

LTE ซึ่งย่อมาจาก Long Term Evolution เป็นมาตรฐานเทคโนโลยีที่ผลักดันโดยกลุ่ม “3rd Generation partnership project” และเป็นหนึ่งในมาตรฐานใหม่ที่กำหนดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบน ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 (4G) ซึ่งจะสามารถทำให้รองรับการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงได้ดีขึ้น มี Latency ที่ต่ำลงและเป็นการใช้ช่องความถี่ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

Share
การรู้สารสนเทศ (Information Literacy)
Sep 12th, 2012 by satapon 80 views

Information literacy ยังไม่มีการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยอย่างเป็นทางการ และในอดีตได้มีผู้แปลเป็นภาษาไทยไว้ต่างๆ กัน เช่น การรู้สารสนเทศ ความรู้ทางสารสนเทศ ทักษะการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ แต่สาระสำคัญ คือ การตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศของปัจเจกชนแต่ละบุคคลในการดำรงชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ ในขณะที่เริ่มเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดเก็บผลิต และแพร่กระจายสารสนเทศและความรู้ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น

UNESCO ได้นิยาม Information literacy ว่าหมายถึงความสามารถของปัจเจกชนในการ

 1. ตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศของตนเอง
 2. รู้ถึงวิธีการในการสืบค้นและแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการรวมถึงต้องสามารถประเมินคุณค่าของสารสนเทศที่สามารถหามาได้
 3. รู้จักวิธีการจัดเก็บและเรียกข้อมูลสารสนเทศมาใช้เมื่อต้องการ
 4. สามารถใช้สารสนเทศดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผลและมีจริยธรรม
 5. ประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อสร้างและแพร่กระจายความรู้

 

[ที่มา: UNESCO, Towards Information Literacy Indicators: Conceptual Framework Paper]

Share
มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT (ICT industry contribution)
Sep 12th, 2012 by satapon 83 views

มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าผลผลิตสินค้าและบริการด้าน ICT กับค่าใช้จ่าย (หรือต้นทุน) ขั้นกลางที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ICT นั้น โดยปกติ การประเมินวัดมูลค่าเพิ่มของแต่ละอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมหรือตัวเลข GDP นี้ เป็นรูปแบบหนึ่งที่ใช้วิเคราะห์/ประเมินบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ควบคู่ไปกับการประเมินวัดด้านอื่นๆ เช่น สัดส่วนการจ้างงานในอุตสาหกรรมต่อการจ้างงานรวมในระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น

ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยยังมิได้มีการกำหนดนิยามและขอบเขตของอุตสาหกรรม ICT อย่างชัดเจน แต่ในการศึกษาก่อนหน้านั้น ได้อ้างอิงแนวทางที่กลุ่มประเทศ OECD ใช้ในการกำหนดนิยามและขอบเขตของอุตสาหกรรม ICT บนพื้นฐานของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากล (ISIC) และสรุปให้ใช้นิยามของ ICT ในความหมายแคบ นั้น คือ ICT ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต (ICT manufacturing) กลุ่มอุตสาหกรรมการค้า ICT (ICT Trade) กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication) และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Computer services) โดยไม่รวมกลุ่มอุตสาหกรรม Information Content (อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ (Publishing) และแพร่กระจายเสียง (Broadcasting) แต่เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ประเทศไทย ควรทบทวนและกำหนดนิยามอย่างเป็นทางการให้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เข้าใจตรงกัน ในอนาคตอันใกล้

 

[ที่มา : สรุปจาก “รายงานการศึกษากรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจไทย, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548]

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa