»
S
I
D
E
B
A
R
«
เว็บไซต์ใหม่เฟซบุ๊กสตอรีส์
Aug 9th, 2012 by wanutwira 70 views

เฟซบุ๊ก เว็บไซต์สังคมออนไลน์ยอดนิยมของต้นๆ ของโลก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนเกือบ 950 ล้านชีวิต ได้ประกาศเปิดเว็บไซต์ใหม่ในชื่อ ‘เฟซบุ๊ก สตอรีส์’ (Facebook Stories) หรือ FacebookStories.com สำหรับรวบรวมเรื่องราวน่าสนใจต่างๆ เอาไว้ในลักษณะเดียวกับนิตยสาร โดยในแต่ละเดือนจะมีการคิดธีมขึ้นและเปิดพื้นที่เสนอเรื่องราวที่สอดคล้องกัน

Read the rest of this entry »

Share
กรุงเทพฯ ติดอันดับเมืองที่ใช้เฟซบุ๊กมากที่สุดในโลก
Jul 2nd, 2012 by wanutwira 91 views

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่า มีผู้ใช้บริการของ “เฟซบุ๊ก” สื่อสังคมออนไลน์ในกรุงเพทฯมากกว่าเมืองอื่นๆ ในโลก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเมื่อตรวจสอบเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ตามเมืองใหญ่ทั่วโลก

Read the rest of this entry »

Share
Library 2.0 บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคเว็บ 2.0
May 16th, 2012 by satapon 103 views

ห้องสมุดดำเนินการไปโดยผ่านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากในช่วง นับพันปีก่อนถึงศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเว็บ ได้ส่งผลกระทบต่อห้องสมุดทั้งทางตรงและทางอ้อม การใช้เว็บไซต์เพื่อการให้บริการผู้ใช้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ห้องสมุดออก สู่สาธารณชนเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี แต่ก็สามารถทำได้ตามเทคโนโลยีเว็บที่มีอยู่ เมื่อเว็บ 2.0 ซึ่งเป็นแนวคิดของ Tim O’Reilly เข้ามามีบทบาทในวงการต่าง ๆ มากขึ้น ห้องสมุดคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะหันมามองเว็บ 2.0 ว่าจะประยุกต์เครื่องมือใดมาปรับใช้กับกิจกรรมของห้องสมุดได้บ้าง ทั้งในส่วนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานและในส่วนที่อำนวยช่องทางให้ผู้ใช้เข้ามา ร่วมกิจกรรมกับห้องสมุด ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางแก่ห้องสมุดที่สนใจนำแนวคิด Library 2.0 สู่การปฏิบัติ บทความนี้จะกล่าวถึงที่มาของ Library 2.0  เว็บ 2.0 บทบาทและผลกระทบของห้องสมุด การประยุกต์ใช้เครื่องมือเว็บ 2.0 และความเป็นไปได้ในบริบทของไทย คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
OPAC กับการเขียนรายการอ้างอิง
May 17th, 2010 by supaporn 411 views

ตัวอย่างบริการเสริมของ OPAC ด้วยการใหับริการการเขียนรายการอ้างอิงผ่านระบบ OPAC ของห้องสมุด Longwood University / Greenwood Library

20100517-cite

เมื่อคลิกที่ Cite this ระบบจะแสดงรายการอ้างอิงจากหลายๆ ค่าย ทั้งของ APA, Chicago, Harvard, MLA, และ Turabain ของรายการหนังสือที่สืบค้นให้

20100517-cite21

Share
OPAC กับการส่งข้อความผ่านมือถือ
May 17th, 2010 by supaporn 247 views

ที่่ห้องสมุด Plymouth State University เสริมการบริการสืบค้นผ่าน OPAC ของห้องสมุดด้วยการส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือ นับเป็นบริการเสริมที่น่าติดตามทีเดียว

201000517-cellphone5

เมื่อคลิก Text this to your cell phone จะมีช่องให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ต้องการส่งข้อความที่สืบค้นได้เข้าโทรศัพท์มือถือ

20100517-text-in-cell-phone2

Share
OPAC ที่มีการให้ Rate และ Review
May 17th, 2010 by supaporn 278 views

OPAC ของห้องสมุดหลายแห่ง มีการเปิดช่องทางให้ผู้ใช้เข้ามากำหนด tag และให้คะแนน รวมทั้งคำวิจารณ์หนังสือ ตัวอย่าง เช่น ห้องสมุดในเครือข่าย GMILCS (http://www.gmilcs.org/libraries.asp) น่าสนใจทีเดียวค่ะ

20100517-gmilcs11

Share
SOPAC หรือ Social Online Public Access Catalog ลูกเล่นของ OPAC รุ่นใหม่
May 17th, 2010 by supaporn 359 views

ขณะที่ห้องสมุดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ด้วยการใช้ Blog หรือ Social network อื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมกับระบบห้องสมุดนั้น ในส่วนของการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ก็ได้มีการนำเว็บ 2.0 มาผนวกกับ OPAC หรือ Online Public Access Catalogs (พูดภาษาง่ายๆ ก็เป็นหน้าจอการสืบค้นที่ผู้ใช้ค้นหาหนังสือในห้องสมุด แล้วก็แสดงรายการของหนังสือออกมานั่นแหละ) โดยเฉพาะในส่วนของหัวเรื่อง ซึ่งบรรณารักษ์จะมีกำหนดหัวเรื่องตามคู่มือของหัวเรื่อง ซึ่งก็ไม่ค่อยจะตรงกับคำที่ผู้ใช้ ใช้เป็นคำค้น จึงมีความพยายามที่จะให้หัวเรื่องเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับคำที่ผู้ใช้สืบค้น เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “Wisdom of the Crowd เพื่อเพิ่มความสามารถและคุณค่าของ OPAC

SOPAC จึงเหมาะสำหรับที่จะนำ social media และเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาผนวกกับการลงรายการของห้องสมุด (Library Catalog) SOPAC ได้รับการพัฒนาโดย John Blyberg ปัจจุบันเป็น Head of Technology and Digital Initiatives แห่ง Darien Library รัฐคอนเนคติกัต เวอร์ชั่นแรกของ SOPAC เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2007 และในปี ค.ศ. 2009 ได้รับรางวัล ALA 2009 LITA/Brett Bulter Entrepreneurship Award

SOPAC นั้น เป็นระบบที่ใช้ Drupal เข้ามาบูรณาการกับระบบการลงรายการของห้องสมุด ซึ่งทำให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถที่จะเข้ามากำหนดคำ (tag) ให้คะแนน (rate) วิจารณ์หนังสือ (review) และสิ่งที่ผู้ใช้ใส่เข้าไปจะถูกนำไปใช้จริงกับระบบห้องสมุด นอกจากฟังก์ชั่นการทำงานข้างต้นที่ผู้ใช้สามารถเข้ามาทำงานร่วมกับระบบห้องสมุดแล้ว ยังมีการรวม Locum และ Insurge โดย Locum เป็นซอฟต์แวร์ของห้องสมุดที่เขียนด้วย PHP ที่ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการติดต่อระหว่าง ILS และ PHP ทำให้ช่วยให้ค้นหาบรรณานุกรมและสามารถปรับ interface ในการค้นหาฉบับเต็มด้วย Sphinx อีกด้วย

Share
Libraries using LibraryThing for Libraries
May 17th, 2010 by supaporn 261 views

LTFL หรือ Libraries using LibraryThing for Libraries เป็นกลุ่มห้องสมุดที่ใช้ LibraryThing เพิ่มเข้ามาในระบบ OPAC ทำให้ระบบ OPAC มีลูกเล่นมากขึ้น ตอนนี้มี 3 ลูกเล่น แบ่งเป็น CE RE SB
CE (Catalog Enhancements) มีการเพิ่ม Tag ที่ผู้ใช้ add เข้าไปและเชื่อมโยงไปถึงหนังสือที่มีเนื้อหาคล้ายๆ กัน

RE (Reviews Enhancements) เพิ่มการวิจารณ์หนังสือแต่ละเล่มเข้าไป และมีการให้คะแนน หรือให้จำนวนดาวของหนังสือเข้าไปด้วย

SB (Shelf Browse Enhancement) มีการเรียกดูรายการหนังสือแบบ Virtual Shelf น่าดึงดูดใจทีเดียว

เข้าไปศึกษาดูตัวอย่างดังกล่าวได้ที่ http://www.librarything.com/wiki/index.php/LTFL:Libraries_using_LibraryThing_for_Libraries นะคะ จะเห็นว่า Library 2.0 เข้าไปอยู่ในส่วนของ Cataloging ของห้องสมุดของคุณได้ชัดเจนทีเดียวค่ะ

Share
Library Management Innovation in 2010
Mar 19th, 2010 by Valaiporn Changkid 1,344 views

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้กรุณามาเล่าเรื่อง การจัดการห้องสมุด แนวโน้มต่างๆ ที่กำลังจะเปลี่ยนไปให้ฟังแบบเบาสมอง สั้นๆ 4 ประเด็น

 • ประเด็นแรก คือ เรื่องการจัดพื้นที่ การทำหน้าตาของห้องสมุดให้เป็นที่น่าสนใจ
 • ประเด็นที่ 2 คือ บริการออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับห้องสมุด
 • ประเด็นที่ 3 คือ บริการด้านเอกสารและบริการถ่ายเอกสาร โดยการส่งทางอีเมล
 • ประเด็นที่ 4 การค้นหาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Digital Archive ที่จะเกิดขึ้นในห้องสมุดทั่วๆ ไป และบริการออกไปนอกห้องสมุด

Read the rest of this entry »

Share
10 Social Networking in Libraries Trends for 2010
Mar 15th, 2010 by supaporn 478 views

เมื่อศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ศวท. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2553 โดยมีหัวข้อในการจัดงานครั้งนี้ คือ New Trends in Library and Information Management  จึงได้พยายามรวบรวมเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว เพิ่มเติมให้กับผู้ที่สนใจ เรื่องหนึ่งที่ขุดๆ ขึ้นมาได้และน่าสนใจ ก็คือ 10 Social Networking in Libraries Trends for 2010 ที่กล่าวถึง Social network ในปี 2010 ว่ามีแนวโน้มดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
Web 2.0 กับการจัดการความรู้ในองค์กร
Nov 14th, 2009 by supaporn 483 views

American Productivity and Quality Center หรือ APQC พบว่า นายจ้างต้องการหาระบบที่มีลักษณะและหน้าที่การทำงานเหมือนกับระบบเครือข่ายสังคมแบบภายนอกที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เช่น Facebook หรือบริการอื่นๆ เช่น Linkedln ให้กับลูกจ้างได้ใช้กันภายในองค์กร  แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่อง  การใช้งานภายในมีเป็นจำนวนมาก ข้อจำกัดของโปรแกรมที่ให้ใช้ รวมทั้ง นโยบายของบริษัทไม่เอื้อต่อการให้เสรีกับลูกจ้างในการใช้เท่าใดนัก  APQC จึงเป็นผู้นำในกลุ่มภาคีในการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ  โดยการเข้าเยี่ยมชมบริษัทชั้นนำที่มีการนำ Web 2.0 มาใช้ ได้แก่ บริษัท Accenture,  Hewlett-Packard,  Royal Dutch Shell plc., Sieman AG และ U.S Department of State บทความสรุปหาอ่านได้ที่http://www.stks.or.th/web

Share
STKS Knowledge Party: STKS Talk ครั้งที่ 1
Nov 13th, 2009 by Valaiporn Changkid 279 views

“ร่วมกันสร้างมาตรฐานข้อกำหนดการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพให้ สวทช. กับ STKSTalk”

STKS Knowledge Party

STKS Knowledge Party

Share
เครื่องมือ Twitter ช่วยงานห้องสมุด
Oct 19th, 2009 by supaporn 647 views

ลองฝึกหัดเครื่องมือเหล่านี้ดู เป็นประโยชน์กับห้องสมุดของคุณอย่างแน่นอน

 • TweetDeck: สร้างกลุ่มของ Tweet และจัดการข้อมูลในระบบ เช่น การส่ง Tweet จากตัวโปรแกรมโดยตรงไม่ต้องเข้าหน้าเว็บ  การเลือกการแสดงผลข้อความ Tweet ได้หลายรูปแบบ การนำเสนอข้อความที่ Tweet เป็นคอลัมน์ๆ พร้อมชุดควบคุมคอลัมน์การใช้งาน และการค้นหา Trending Topic หรือ เรื่องที่กำลังมีคนพูดถึงอย่างมากใน Twitter ได้
 • Twrivia: ป้องกันเรื่องไม่สำคัญ คำถาม เล็กๆ น้อยๆ ใหม่ๆ  ในแต่ละวัน สำหรับผู้ใช้งาน

Read the rest of this entry »

Share
Feed ที่น่าสนใจสำหรับห้องสมุด
Oct 19th, 2009 by supaporn 450 views

ลองเข้าไปดู Feed เหล่านี้นะคะ แล้วอาจจะเห็นว่าห้องสมุดอื่นๆ เค้าใช้ Twitter กันอย่างครึกโครมอย่างไรกันบ้าง

 • @librarycongress:  Library of Congress หรือ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ห้องสมุดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก
 • @AtYourLibrary:  At Your Library  คือ  เคมเปญของ  ALA public awareness เพื่อโปรโมทคุณค่าของห้องสมุด

Read the rest of this entry »

Share
ห้องสมุดจะใช้ Twitter ในช่องทางใดบ้าง? (2)
Oct 19th, 2009 by supaporn 424 views

ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ห้องสมุดสามารถใช้ Twitter มาเอื้อต่อกิจกรรมของห้องสมุด ก็คือ การอภิปราย การโต้ตอบกับผู้ใช้  การสื่อสาร โดยการ

 • ใช้เป็นเทคนิคในสร้างการสื่อสารและชุมชนในห้องสมุด
 • สร้่างหมวดคำถามและคำตอบ คนที่ติดตามจะได้รับคำตอบภายในไม่กี่วินาที เป็นวิธีง่ายที่ช่วยผู้ใช้ของคุณ
 • ใช้เป็นที่รับผลตอบกลับ รับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ของคุณได้เป็นอย่างดี
 • ดูแนวโน้ม ดูว่าใครกำลังพูดถึงเรื่องอะไรบ้างตอนนี้
 • สืบค้น twitter ทุกวันเพื่อพูดถึงห้องสมุด
 • อย่าละเลยการพูดคุยสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องสมุดของคุณหรือชุมชนของคุณ เป็นสิ่งที่ยึดความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น
Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa