»
S
I
D
E
B
A
R
«
เติมเต็มห้องสมุดยุคใหม่ด้วย Wiki
May 16th, 2012 by satapon 70 views

ปัจจุบันห้องสมุดมีการดำเนินงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร รวมทั้งเทคโนโลยเว็บเพื่อการจัดการและดำเนินงานห้องสมุด โดยใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือหลักในการให้บริการผู้ใช้และติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดแต่ก็ทำได้ในตามความสามารถของเทคโนโลยีเว็บ แบบเดิมเท่านั้น เมื่อพัฒนาการเว็บยุคใหม่ คือ เว็บ 2.0 เข้ามามีบทบาทกับวงการต่างๆ มากขึ้น เครื่องมือเว็บ 2.0 ซึ่งเป็นในกลุ่มของ Social Software ให้เลือกประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมทั้ง Blog , Flickr, Social Bookmarking, Google Docs, Youtube    เป็นต้น  Social Software อีกตัวที่มีความโดดเด่น น่าสนใจซึ่งห้องสมุดสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ คือ Wiki ซึ่งเป็นบทความนี้กล่าวถึง คำจำกัดความของวิกิ ความเป็นมาของวิกิ ลักษณะเด่น ซอฟท์แวร์วิกิและการประยุกต์ใช้วิกิกับงานห้องสมุดเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ งานบริการห้องสมุดต่อไป คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
Library 2.0 บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคเว็บ 2.0
May 16th, 2012 by satapon 103 views

ห้องสมุดดำเนินการไปโดยผ่านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากในช่วง นับพันปีก่อนถึงศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเว็บ ได้ส่งผลกระทบต่อห้องสมุดทั้งทางตรงและทางอ้อม การใช้เว็บไซต์เพื่อการให้บริการผู้ใช้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ห้องสมุดออก สู่สาธารณชนเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี แต่ก็สามารถทำได้ตามเทคโนโลยีเว็บที่มีอยู่ เมื่อเว็บ 2.0 ซึ่งเป็นแนวคิดของ Tim O’Reilly เข้ามามีบทบาทในวงการต่าง ๆ มากขึ้น ห้องสมุดคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะหันมามองเว็บ 2.0 ว่าจะประยุกต์เครื่องมือใดมาปรับใช้กับกิจกรรมของห้องสมุดได้บ้าง ทั้งในส่วนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานและในส่วนที่อำนวยช่องทางให้ผู้ใช้เข้ามา ร่วมกิจกรรมกับห้องสมุด ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางแก่ห้องสมุดที่สนใจนำแนวคิด Library 2.0 สู่การปฏิบัติ บทความนี้จะกล่าวถึงที่มาของ Library 2.0  เว็บ 2.0 บทบาทและผลกระทบของห้องสมุด การประยุกต์ใช้เครื่องมือเว็บ 2.0 และความเป็นไปได้ในบริบทของไทย คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
ย่อยข่าว LIS : ประโยชน์สูงสุด เมื่อแบ่งปัน
Jul 19th, 2011 by watinee 50 views

JISC (Joint Information Systems Committee) เผยตัวช่วยในการเพิ่มหนทางหรือสร้างเทคนิควิธีใหม่ๆ ให้กับนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา ในการสืบค้นสารสนเทศ หรือใช้แหล่งสารสนเทศ

Read the rest of this entry »

Share
We all learn from earch other
Jul 22nd, 2010 by watinee 148 views

ขณะนั่งสรุปเนื้อหาที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมสมาคมห้องสมุดอเมริกันประจำปี ๒๕๕๓ ที่วอชิงตันดีซี สมาธิเกิดสั่นคลอนเพราะใจดันไปนึกถึงเอ๊ะวันนี้เราอ่านข่าวในแวดวงเราหรือยังนะ ทำให้มือหยุดพิมพ์รายงานไปพักหนึ่ง หันกลับไปคลิกเมาส์แทนและเริ่มเบราส์เว็บไซต์ LISnews.org ที่เคยเปิดอ่าน (ไม่เป็นประจำ) ตาเหลือบไปเห็นข้อความหนึ่ง “We all have much to learn from each other.” สอดรับกับยุคแลกเปลี่ยนเรียนรู้ social network พอดิบพอดี บทความนี้เขียนโดย Mr.Blake เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Mr.Blake ทำการสำรวจบล็อกที่เกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์แล้วนำมาจัดอันดับ ๑๐ อันดับ LIS บล็อกที่เป็นกระดานแลกเปลี่ยน ซักถาม แสดงความคิดเห็น ขยายองค์ความรู้และคลายข้อสงสัยให้กับทั้งบรรณารักษ์และไม่บรรณารักษ์ บล็อกทั้ง ๑๐ ได้แก่… Read the rest of this entry »

Share
OPAC กับการเขียนรายการอ้างอิง
May 17th, 2010 by supaporn 409 views

ตัวอย่างบริการเสริมของ OPAC ด้วยการใหับริการการเขียนรายการอ้างอิงผ่านระบบ OPAC ของห้องสมุด Longwood University / Greenwood Library

20100517-cite

เมื่อคลิกที่ Cite this ระบบจะแสดงรายการอ้างอิงจากหลายๆ ค่าย ทั้งของ APA, Chicago, Harvard, MLA, และ Turabain ของรายการหนังสือที่สืบค้นให้

20100517-cite21

Share
OPAC กับการส่งข้อความผ่านมือถือ
May 17th, 2010 by supaporn 247 views

ที่่ห้องสมุด Plymouth State University เสริมการบริการสืบค้นผ่าน OPAC ของห้องสมุดด้วยการส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือ นับเป็นบริการเสริมที่น่าติดตามทีเดียว

201000517-cellphone5

เมื่อคลิก Text this to your cell phone จะมีช่องให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ต้องการส่งข้อความที่สืบค้นได้เข้าโทรศัพท์มือถือ

20100517-text-in-cell-phone2

Share
OPAC ที่มีการให้ Rate และ Review
May 17th, 2010 by supaporn 278 views

OPAC ของห้องสมุดหลายแห่ง มีการเปิดช่องทางให้ผู้ใช้เข้ามากำหนด tag และให้คะแนน รวมทั้งคำวิจารณ์หนังสือ ตัวอย่าง เช่น ห้องสมุดในเครือข่าย GMILCS (http://www.gmilcs.org/libraries.asp) น่าสนใจทีเดียวค่ะ

20100517-gmilcs11

Share
SOPAC หรือ Social Online Public Access Catalog ลูกเล่นของ OPAC รุ่นใหม่
May 17th, 2010 by supaporn 359 views

ขณะที่ห้องสมุดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ด้วยการใช้ Blog หรือ Social network อื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมกับระบบห้องสมุดนั้น ในส่วนของการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ก็ได้มีการนำเว็บ 2.0 มาผนวกกับ OPAC หรือ Online Public Access Catalogs (พูดภาษาง่ายๆ ก็เป็นหน้าจอการสืบค้นที่ผู้ใช้ค้นหาหนังสือในห้องสมุด แล้วก็แสดงรายการของหนังสือออกมานั่นแหละ) โดยเฉพาะในส่วนของหัวเรื่อง ซึ่งบรรณารักษ์จะมีกำหนดหัวเรื่องตามคู่มือของหัวเรื่อง ซึ่งก็ไม่ค่อยจะตรงกับคำที่ผู้ใช้ ใช้เป็นคำค้น จึงมีความพยายามที่จะให้หัวเรื่องเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับคำที่ผู้ใช้สืบค้น เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “Wisdom of the Crowd เพื่อเพิ่มความสามารถและคุณค่าของ OPAC

SOPAC จึงเหมาะสำหรับที่จะนำ social media และเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาผนวกกับการลงรายการของห้องสมุด (Library Catalog) SOPAC ได้รับการพัฒนาโดย John Blyberg ปัจจุบันเป็น Head of Technology and Digital Initiatives แห่ง Darien Library รัฐคอนเนคติกัต เวอร์ชั่นแรกของ SOPAC เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2007 และในปี ค.ศ. 2009 ได้รับรางวัล ALA 2009 LITA/Brett Bulter Entrepreneurship Award

SOPAC นั้น เป็นระบบที่ใช้ Drupal เข้ามาบูรณาการกับระบบการลงรายการของห้องสมุด ซึ่งทำให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถที่จะเข้ามากำหนดคำ (tag) ให้คะแนน (rate) วิจารณ์หนังสือ (review) และสิ่งที่ผู้ใช้ใส่เข้าไปจะถูกนำไปใช้จริงกับระบบห้องสมุด นอกจากฟังก์ชั่นการทำงานข้างต้นที่ผู้ใช้สามารถเข้ามาทำงานร่วมกับระบบห้องสมุดแล้ว ยังมีการรวม Locum และ Insurge โดย Locum เป็นซอฟต์แวร์ของห้องสมุดที่เขียนด้วย PHP ที่ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการติดต่อระหว่าง ILS และ PHP ทำให้ช่วยให้ค้นหาบรรณานุกรมและสามารถปรับ interface ในการค้นหาฉบับเต็มด้วย Sphinx อีกด้วย

Share
Libraries using LibraryThing for Libraries
May 17th, 2010 by supaporn 261 views

LTFL หรือ Libraries using LibraryThing for Libraries เป็นกลุ่มห้องสมุดที่ใช้ LibraryThing เพิ่มเข้ามาในระบบ OPAC ทำให้ระบบ OPAC มีลูกเล่นมากขึ้น ตอนนี้มี 3 ลูกเล่น แบ่งเป็น CE RE SB
CE (Catalog Enhancements) มีการเพิ่ม Tag ที่ผู้ใช้ add เข้าไปและเชื่อมโยงไปถึงหนังสือที่มีเนื้อหาคล้ายๆ กัน

RE (Reviews Enhancements) เพิ่มการวิจารณ์หนังสือแต่ละเล่มเข้าไป และมีการให้คะแนน หรือให้จำนวนดาวของหนังสือเข้าไปด้วย

SB (Shelf Browse Enhancement) มีการเรียกดูรายการหนังสือแบบ Virtual Shelf น่าดึงดูดใจทีเดียว

เข้าไปศึกษาดูตัวอย่างดังกล่าวได้ที่ http://www.librarything.com/wiki/index.php/LTFL:Libraries_using_LibraryThing_for_Libraries นะคะ จะเห็นว่า Library 2.0 เข้าไปอยู่ในส่วนของ Cataloging ของห้องสมุดของคุณได้ชัดเจนทีเดียวค่ะ

Share
ข้อแนะนำการกำหนด Tag(s)
Apr 13th, 2010 by Courseware2u 222 views

Tag เป็นคำที่ผู้ใช้/ผู้สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์และ/หรือเว็บไซต์ในกลุ่มเว็บ 2.0 & Social Networking ต่างๆ ต้องคุ้นเคย เช่น Blog ที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก่อนบันทึกและเผยแพร่ ควรกำหนด Tag(s) กำกับแต่ละเนื้อเรื่องที่นำเสนอ แม้กระทั่งการเก็บลิงก์ด้วย Delicious ก็ต้องกำกับด้วย Tag(s) ทุกครั้ง Tag ช่วยให้การเข้าถึง ค้นหา จัดหมวดหมู่เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว เปรียบเสมือนการให้คำค้นจากผู้ใช้ต่อวัตถุแต่ละชิ้นที่เราทำงานบนเทคโนโลยีใหม่ๆ ยุค 2.0

อย่างไรก็ดี เมื่อมีการร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้วยบุคคลจำนวนมาก ก็อาจจะเกิดปัญหากับระบบเว็บนั้นๆ ได้ เนื่องจากมี Tags จำนวนมาก และหลายๆ ครั้งที่เป็นคำซ้ำซ้อนกันเนื่องจากปัญหาการพิมพ์ผิด การพิมพ์ตกหล่นบางตัว และบางครั้งก็อาจจะปัญหาว่าไม่รู้จะกำหนดคำใดเป็น Tags ผู้เขียนขอแนะนำวิธีการกำหนด Tag(s) เพื่อเป็นแนวทางดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
STKS ร่วมกิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาบรรณารักษ์ มช.
Feb 26th, 2010 by Courseware2u 277 views

2010-02-25_09-17-45วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2553 ผอ.สุภาพร และอาจารย์บุญเลิศ ได้รับเชิญจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่นำเสนอประเด็นน่าสนใจหลากหลายเกี่ยวกับกาีรศึกษาและแนวทางการประยุกต์ใช้ Open Source Software, Freeware และเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการจัดการห้องสมุด การบริการทรัพยากรสารสนเทศ อันเป็นหนึ่งรายวิชาที่ภาควิชาฯ ดำเนินการร่วมกับ STKS ทั้งนี้นักศึกษาได้นำเสนออย่างหลากหลาย และมีแนวทางการศึกษาที่น่าสนใจมาก หากมีโอกาส STKS จะร่วมกับภาควิชาฯ นำเสนอผลการศึกษาต่อไป

Read the rest of this entry »

Share
STKS Knowledge Party: STKS Talk ครั้งที่ 1
Nov 13th, 2009 by Valaiporn Changkid 279 views

“ร่วมกันสร้างมาตรฐานข้อกำหนดการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพให้ สวทช. กับ STKSTalk”

STKS Knowledge Party

STKS Knowledge Party

Share
Taxonomy VS. Folksonomy
Nov 7th, 2009 by supaporn 482 views

Professional Indexing VS. Personal Indexing และ Subject Cataloging VS. Social Tagging  และ Taxonomy VS. Folksonomy และ Expert Metadata VS. User-Generated Metadata

กลุ่มคำทั้งสี่ชุดนี้ ถ้าถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุด น่าสนใจมากทีเดียว ปัจจุบันมีห้องสมุดหลายแห่งเริ่มนำแนวความคิดนี้มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของการสืบค้นทาง OPAC ของห้องสมุด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.stks.or.th/web

Share
ห้องสมุดในอังกฤษกับการให้บริการ e-books
Oct 28th, 2009 by jirawat 732 views
Sony eBook Reader.

Sony eBook Reader.

ห้องสมุดบางแห่งในประเทศอังกฤษเริ่มเปิดให้บริการดาวน์โหลด e-book เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งควบคู่ไปกับการให้บริการยืมตัวเล่มหนังสือ

โดยแทนที่จะยืมหนังสือที่เป็นตัวเล่มจริง บริการนี้จะเปิดให้ผู้ใช้ได้ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนั้น ๆ ในรูปแบบของ e-book เพื่อนำไปอ่านบนเครื่องอ่าน e-book ที่ผู้ใช้บริการมีอยู่ ซึ่งบริการนี้จะรองรับเครื่องอ่าน e-book ได้ทุกรุ่น ยกเว้นเครื่องอ่าน e-book ของ Amazon ที่มีชื่อว่า Amazon Kindle เนื่องมาจากปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์ของ Kindle ที่ยังไม่รองรับบริการในรูปแบบนี้

Read the rest of this entry »

Share
คุณใช้ Twitter กับห้องสมุดของคุณหรือยัง?
Oct 22nd, 2009 by titima 438 views

หากพูดถึงเครื่องมือเพื่อเข้าถึงเครือข่ายสังคม หรือ Social networking นั้น วันนี้คงไม่มีตัวใดที่มาแรงและได้รับความนิยมไปกว่า Twitter มาทำความรู้จักกับเจ้าเครื่องมือที่ว่า อะไรคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ Twitter ได้รับความนิยม โดยเฉพาะวิธีการใช้ Twitter สำหรับห้องสมุดและบรรณารักษ์ คลิกเพื่ออ่านฉบับเต็ม

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa