»
S
I
D
E
B
A
R
«
NSTDA Blog V2
Dec 3rd, 2012 by boonkiat 37 views

ขอเชิญพบกับเนื้อหาใหม่ๆ ได้ที่ http://www.nstda.or.th/blog

Share
ข่าวเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยแสงที่มองเห็นได้
Nov 10th, 2012 by jutaphet 125 views

ติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยแสงที่มองได้ ( Visible Light Communication)

   ’Li-Fi’ provide a light bulb moment for wireless web 

นักวิจัย Harald Haas และทีมจาก The UK’s University of Edinburgh พบว่าสเปกตัมของแสงสามารถส่ง         ข้อมูลที่ความจุได้มากกว่าคลื่นวิทยุ และได้นำแสงจากแอลอีดีมาประยุกต์ในการส่งข้อมูลสำหรับอินเทอร์เน็ทหรือที่เรียกว่า Li-Fi

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://edition.cnn.com/2012/09/28/tech/lifi-haas-innovation/index.html


Casio Unveils Prototype of Visible Light Communication System Using Smartphone .

บริษัทคาสิโอเปิดตัวต้นแบบการสื่อสารด้วยแสงที่มองเห็นได้โดยใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นแอพการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ 2 เครื่อง คือ เครื่องที่หนึ่งทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลโดยใช้แสงสี แดง เขียว น้ำเงินจากหน้าจอกระพริบสลับกัน  และอีกเครื่องจะทำหน้าที่ในการรับข้อมูลโดยใช้กล้องจากโทรศัพท์ในจับภาพแสงสีต่างๆ แล้วประมวลผลแสดงบนหน้าจอ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่   http://www.casio.com/news/content/3DBFEDAD-20B3-4F70-9A22-D9D818094976
Share
ข่าวสารสนเทศเชิงควอนตัม
Oct 29th, 2012 by jutaphet 152 views

ติดตามความก้าวหน้าข่าววิทยาการสารสนเทศเชิงควอนตัม

อนาคตของ Quantum cryptography

 

ติดตามความก้าวหน้าการคำนวณเชิงควอนตัม (Quantum computing)

7 August  2012  นักวิจัยชาวจีน ค้นพบ quantum router โดยการใช้คุณสมบัติของคู่โฟตอนพัวพัน (entangled photon)

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://phys.org/news/2012-08-chinese-team-quantum-router.html

 

 

Quantum cryptography

 

ติดตามความก้าวหน้าวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม (Quantum Cryptography) 

17  september 2012 การวิเคราะห์วิทยาการรหัสลับแบบ classical  ที่ใช้ในปัจจุบัน และแนวโน้มการใช้งานในอนาคต  และ วิเคราะห์ถึงความสำคัญวิทยาการรหัสลับแบบ quantum ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://arstechnica.com/security/2012/09/quantum-cryptography-yesterday-today-and-tomorrow/

 

Dr. Bing Qi, and Professor Hoi-Kwong Lo of  University UToronto

 

ติดตามความก้าวหน้าการแอบดักฟังข้อมูลจากวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม

30  March   2012 หลังจากมีการค้นพบการแอบดักข้อมูลจากการกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม ล่าสุดมหาวิทยาลัย UToronto ประเทศแคนาดาได้ค้นพบของการป้องกันแอบดักข้อมูลของวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมที่เรียกว่า “Measurement Device Independent QKD.”

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.engineering.utoronto.ca/About/Engineering_in_the_News/U_of_T-led_Research_Team_Discovers_New_Quantum_Encryption_Method_to_Foil_Hackers.htm

 

การส่งถ่ายข้อมูลขเชิงควอนตัม ระยะ 143 km ณ เกาะ Canary ของประเทศสเปน

 

ติดตามความก้าวหน้าการส่งถ่ายข่าวสารข้อมูลเชิงควอนตัม (Quantum Teleportation)

1 June 2012 หลังจากประเทศจีนได้ส่งถ่ายข้อมูลข่าวสารเชิงควอนตัม(Quantum Teleportation) ระยะทางมากกว่า 100 km  สำเร็จ ล่าสุดทีม วิจัยของยุโรปได้ทดลองส่งถ่ายข้อมูลข่าวสารเชิงควอนตัมได้สำเร็จเช่นกัน ที่ระยะ 143 km

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://phys.org/news/2012-06-european-team-bests-chinese-teleporting.html

 

โครงการการทำงานของการส่งข้อมูลผ่านโมเลกุลขนาดมหาภาค 1 mm

 

9  November 2012 ความประสบณ์ความสำเร็จครั้งแรกของการส่งข้อมูล(Quantum teleportation) ในการส่งโมเลกุลขนาดมหาภาค  1 mm ความประสบณ์ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง University of Science and Technologyin Hefei ของประเทศจีน และ University of Heidelberg ของประเทศเยอรมนี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://phys.org/news/2012-11-quantum-teleportation-atomic-ensembles.html

 

 

 

 

David Wineland

Serge Haroche

ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum mechanic): http://storify.com/OQC1/quantum-mechanic

The Nobel Prize in Physics 2012 ผลการวิจัยที่สร้างวิธีในการตรวจวัด จัดการและสังเกตุอนุภาคควอนตัมโดยไม่ทำลายคุณสมบัติควอนตัม
Serge Haroche ได้ใช้อะตอมในการศึกษาแสงหรือโฟตอน
David Wineland ได้ใช้แสงหรือโฟตอนในการศึกษาอะตอม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2215146/Nobel-Prize-2012-David-Wineland-wins-physics-award-work-quantum-particles.html

Share
อะไรเป็นตัวกำหนดชนิดของโปรตีน
Sep 28th, 2012 by tipparat 73 views

ลำดับเบสภายในดีเอ็นเอเป็นตัวกำหนดชนิดของโปรตีนที่สร้าง โดยลำดับเบสถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) โดยกระบวนการที่เรียกว่า transcription หลังจากนั้นลำดับเบสทีละ 3 เบสที่เรียงติดกันของ mRNA แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวกระบวนการนี้เรียกว่า translation ในกระบวนการนี้อาศัย ribosome (จับกับ mRNA ในขณะเกิดการแปลรหัส) transfer RNA (RNA ที่มีหน้าที่ลำเลียงกรดอะมิโนเข้าสู่ ribosome เพื่อมาเชื่อมต่อเป็นโปรตีนตามรหัสที่อยู่บน mRNA) หลังจากผ่านกระบวนการแปลรหัสได้โปรตีนที่เซลล์ต้องการ

ที่มา : สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.

Share
เกษตรกรรมและกสิกรรมกับงานด้านพันธุวิศวกรรม
Sep 28th, 2012 by tipparat 121 views

ที่ผ่านมาเกษตรกรรมและกสิกรรมได้มีการพัฒนาจนได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพในเวลาอันรวดเร็วแต่ตั้งแต่เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมพัฒนาขึ้นทำให้วงการเกษตรกรรมและกสิกรรมก้าวหน้าไปอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำไปใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ ทำให้มีความต้านทานต่อโรคสูง มีความทนทานต่อดินฟ้าอากาศ (ความแห้งแล้ง ความเค็ม) นอกจากนี้ยังทำให้เกิดลักษณะที่ไม่มีในพันธุ์ตามธรรมชาติ เช่น ทำให้ข้าวสีทองมีไวตามินเอสูง มะเขือเทศเก็บไว้ได้นานกว่าปกติ

ที่มา :  สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย และชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์. “การประยุกต์ใช้ความรู้หลังการค้นพบดีเอ็นเอ” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 39-60. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.

Share
ดีเอ็นเอของคนอยู่อย่างไรในเซลล์
Sep 28th, 2012 by tipparat 53 views

ดีเอ็นเอของคนซึ่งประกอบด้วยยีนจำนวนมากซึ่งกำหนดลักษณะของคนที่แสดงออก มีความยาวมากถ้าเอามาทำเป็นเส้นตรงจะมีความยาวมากกว่าเซลล์ ดังนั้นจะต้องมีวิธีบรรจุดีอ็นเอทั้งหมดเข้าไปในเซลล์ วิธีที่ใช้คือให้เดีเอ็นเอซึ่งมีประจุลบเนื่องจากมีหมู่ฟอสเฟตยื่นออกมาโดยรอบทบกันไปมา แต่เนื่องจากประจุลบนั้นผลักกันเอง ทำให้เซลล์ต้องใช้โปรตีนที่มีประจุบวกเรียกว่า histone มาเป็นแกนกลางในการพันทบกัน ซึ่งดีเอ็นเอจะพันทบกันไปมาหลายชั้นอย่างแน่นมากจนได้เป็นแท่งของดีเอ็นเอที่มีขนาดพอที่จะบรรจุในเซลล์เรียกว่า โครโมโซม

ที่มา : สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.

Share
Gene pharming
Sep 28th, 2012 by tipparat 93 views

ภายหลังจากใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมทำให้แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำไปรักษาโรคเบาหวานสำเร็จ ซึ่งสามารถทดแทนการรักษาแบบเดิมที่ใช้อินซูลินที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะซึ่งยุ่งยากและราคาแพง ตั้งแต่นั้นมาการผลิตยาที่เป็นโปรตีนเริ่มเปลี่ยนมาใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากใช้แบคทีเรียยังมีการใช้สิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น วัว หนู แกะ ไก่ หมู เป็นฟาร์มในการผลิตยาเรียกวิธีการนี้ว่า gene pharming โดยการตัดต่อยีนสำหรับยาใส่เข้าไปในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ

ที่มา: สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย และชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์. “การประยุกต์ใช้ความรู้หลังการค้นพบดีเอ็นเอ” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 39-60. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.

Share
ดีเอ็นเอสามารถเสียสภาพและคืนสภาพได้
Sep 27th, 2012 by tipparat 125 views

ดีเอ็นเอซึ่งประกอบด้วยสายโพลีนิวคลีโอไทด์ 2 สายมาจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนระหว่างเบสเป็นเกลียวคู่ สามารถแยกออกเป็นสายเดี่ยว 2 สาย โดยใช้ความร้อนและ pH เนื่องจากพันธะไฮโดรเจนเป็นพันธะที่อ่อนเรียกภาวะดังกล่าวว่า การเสียสภาพ (denaturation) หรือการหลอมตัว (melting) อุณหภูมิและ pH ที่ทำให้ดีเอ็นเอเกลียวคู่แยกออกจากกันเป็นสายเดี่ยวครึ่งหนึ่งและยังเป็นเกลียวคู่ครึ่งหนึ่งเรียกว่า Tm (melting temperature) และ pHm การเสียสภาพของดีเอ็นเอสามารถย้อนกลับได้คือ ดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สายอาจกลับมาจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนกลายเป็นเกลียวคู่อีกครั้งเรียกว่าการคืนสภาพ (renaturation) ถ้าลดอุณหภูมิลงอย่างช้าๆ ดีเอ็นเอจะกลับมาจับกันอย่างถูกต้อง แต่ถ้าลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วจะเกิดการจับคู่ระหว่างเบสในบางส่วน ส่งผลให้ไม่เกิดการจับคู่กันเป็นเกลียวคู่ที่ถูกต้องเหมือนตอนแรก

ที่มา : สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 5-41. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

Share
องค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอต่างกัน
Sep 27th, 2012 by tipparat 30 views

นิวคลีโอไทด์ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอประกอบด้วยสารประกอบพวกเบส น้ำตาล และหมู่ฟอสเฟต เบสแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ พิวรีน (purine) ได้แก่ adenine (A) guanine (G) และไพริมิดีน (pyrimidine) ได้แก่ cytosine (C) thymine (T) ซึ่งพบเฉพาะในดีเอ็นเอ ส่วนในอาร์เอ็นเอจะพบ uracil (U) แทน ในกรณีดีเอ็นเอเบสจะต่อกับน้ำตาลดีออกซีไรโบส ส่วนในอาร์เอ็นเอจะต่อกับน้ำตาลไรโบส นิวคลีโอไทด์แต่ละหน่วยจะเชื่อมต่อจนเกิดเป็นดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอโดยการเกิดพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์โดยมีหมู่ฟอสเฟตเป็นตัวเชื่อม

ที่มา : สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 5-41. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

Share
ดีเอ็นเอมีความสำคัญอย่างไร
Sep 27th, 2012 by tipparat 206 views

ลำดับเบสของดีเอ็นเอเป็นตัวกำหนดลักษณะที่แสดงออกในสิ่งมีชีวิต โดยการลอกรหัสจากดีเอ็นเอเป็นอาร์เอ็นเอ (transcription) แล้วอาร์เอ็นเอที่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นโปรตีน (translation) ซึ่งโปรตีนเหล่านี้อาจทำหน้าที่เป็นเอนไซม์หรือโปรตีนโครงสร้างอื่นๆ ภายในเซลล์ ทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะต่างๆ เกิดขึ้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวสามารถถ่ายทอดไปยังเซลล์ใหม่ที่เกิดจากการแบ่งเซลล์ โดยมีการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ (DNA replication) จาก 1 โมเลกุลเป็น 2 โมเลกุล ขั้นตอน DNA replication จะเกิดขึ้นด้วยความแม่นยำจะมีการแก้ไขถ้าเกิดการผิดพลาด

ที่มา : สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 5-41. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

Share
Promoter มีความสำคัญต่อการลอกรหัสจากดีเอ็นเอเป็นอาร์เอ็นเอ
Sep 27th, 2012 by tipparat 989 views

Promoter เป็นบริเวณที่ RNA polymerase (เอนไซม์ที่ทำหน้าที่ลอกรหัสจากดีเอ็นเอเป็นอาร์เอ็นเอ) มาเกาะเพื่อเริ่มการลอกรหัส ในโปรคาริโอทบริเวณ promoter ของยีนต่างๆ มักมีลำดับเบสที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันในช่วงสั้นเรียกว่า consensus sequence ซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะว่า Pribnow box สำหรับในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง consensus sequence ในบริเวณ promoter เรียกว่า TATA box และถ้าไม่พบในทุกยีนเรียกว่า CAAT box

ที่มา : สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 5-41. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

Share
Electroporation วิธีหนึ่งในการส่งถ่ายพลาสมิดเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย E. coli
Sep 27th, 2012 by tipparat 2,613 views

ส่วนใหญ่วิธี transformation นิยมใช้เพื่อส่งถ่ายพลาสมิดเข้าสู่เซลล์ E. coli แต่มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งให้ผลสำเร็จมากกว่าคือวิธี electroporation เป็นวิธีที่อาศัยการผ่านกระแสไฟฟ้าด้วยขนาดและเวลาที่เหมาะสมไปยังเซลล์ E. coli เพื่อทำให้ผนังเซลล์เกิดรูรั่วพร้อมรับพลาสมิด แต่ถ้าใช้กระแสไฟฟ้าสูงหรือเวลานานเกินไปเซลล์จะตาย ข้อดีของวิธีนี้คือ ดีเอ็นเอที่จะนำเข้าเซลล์ไม่จำกัดด้วยขนาด

ที่มา :  สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “การโคลนยีน” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 106-125. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

Share
รถอีแต๋น รุ่น “ไทยพัฒนา”
Sep 25th, 2012 by Valaiporn Changkid 1,552 views

นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงและแปลงโฉมรูปลักษณ์ของ “รถอีแต๋น” ให้มีรูปโฉมใหม่ มีความทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร โดยรถอีแต๋นรุ่นไทยพัฒนานี้ได้มีการพัฒนาและทดสอบการใช้งานจริงรวมถึงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เรียบร้อยแล้ว รถอีแต๋นรุ่นนี้จึงมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงตามหลักวิศวกรรมตั้งแต่ระบบเบรค ช่วงล่าง แชสซี ระบบสั่นสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว เฟืองท้าย ระบบส่งกำลัง รถคันนี้จึงมีความแข็งแรง และที่สำคัญมีคุณสมบัติที่ตรงใจชาวเกษตรกรคือ

  • กระบะท้ายสามารถเปิดได้ 3 ด้าน
  • รองรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 3 ตัน
  • ติดตั้งปั๊มน้ำไว้ในตัวรถ
  • การขับขี่นุ่มสบายด้วยระบบกันกระแทก
  • ประหยัดน้ำมัน

จากคุณสมบัติดังกล่าวนี้จึงทำให้เกษตรกรลดต้นทุนในการขนย้ายผลผลิตไปยังแหล่งจัดซื้อและจัดจำหน่าย สามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปยังแหล่งจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดต่อได้ที่ Call Center สวทช. 0 2564 8000 หรือ สนใจรถบรรทุกเอนกประสงค์ไทยพัฒนา ติดต่อได้ที่ บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2420 0027

Share
เครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพ (E-EYE)
Sep 25th, 2012 by wanutwira 57 views

เครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพ (E-EYE) มีหลักการทำงานของเครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพ คือ เมื่อเซนเซอร์ได้รับแสงที่สะท้อนจากวัตถุตัวอย่างสีที่ต้องการตรวจสอบ จะเกิดสัญญาณไฟฟ้าที่จำเพาะส่งไปยังหน่วยประมวลผล เพื่อเปรีบเทียบกับข้อมูลที่เครื่องจดจำไว้ ว่าเป็นข้อมุลเดียวกันหรือไม่ การตรวจวัดใช้เพียงไม่กี่วินาทีในการวิเคราะห์ผลเพื่อตอบว่าเป้นสีที่ต้องการหรือไม่ และอาศัยหลักการสะท้อนของแสงจากพื้นผิวนี้เองเครื่องจึงสามารถแยกแยะความต่างของพื้นผิวได้ ไม่ต่างจากดวงตาของมนุษย์ ความโดดเด่นของอุปกรณ์ดังกล่าว คือความธรรมดาที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ด้วยหลักการทำงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และเทคนิคการประมวลผลเฉพาะ แบบวิเคราะห์คอมโพเนนท์สำคัญ (Principal Component Analysis) ช่วยเสริมให้เครื่องสามารถแยกความแตกต่างของสีได้ แม้มีความต่างกันเล็กน้อย เครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพที่พัฒนาขึ้นนี้ จึงมีต้นทุนต่ำ แต่ความละเอียดในการวัดและความแม่นยำสูง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Share
“ตลาดนัดจตุจักร” ติดอันดับตลาดที่ดีที่สุดในโลก
Sep 25th, 2012 by Valaiporn Changkid 710 views

ตลาด เป็นสถานที่ที่เป็นชุมชนหรือเป็นที่ชุมนุมเพื่อซื้อและขายสินค้า ทั้งในรูปของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปมีทั้งตลาดที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเป็นประจำ หรือมีการวางสินค้าเพื่อจำหน่ายกันเป็นครั้งคราว หรือตามวันที่กำหนด (โดยมากเรียกกันว่า “ตลาดนัด” คือมีการขายสินค้ากันตามนัด หรือตามวันที่กำหนด) โดยที่ตั้งของตลาดอาจมีเพียงที่เดียว หรือหลายที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กันในบริเวณที่มีทำเลเหมาะสม เช่น เป็นศูนย์กลางของชุมชน และเหมาะจะเป็นที่นัดพบ หรือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของคนในชุมชนนั้นๆ ด้วยเหตุนี้เมื่อมีชุมชนอยู่ ณ ที่ใดก็มักจะมีตลาดอยู่ ณ ที่นั้น ตลาดจึงมีมาแต่ครั้งโบราณมาจวบจนปัจจุบัน

ตลาด เป็นอีกหนึ่งสีสรรที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คน ตลาดมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จากตลาดที่เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันและกัน และพัฒนามาจนถึงการซื้อขายมาจวบจนปัจจุบัน “ตลาด” จึงกลายเป็นเสมือนอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือนมักจะให้ความสนใจและไม่พลาดที่จะต้องแวะเวียนไปสัมผัสบรรยากาศการซื้อขายในตลาดกันเสมอ …. วันนี้ขอแนะนำตลาดที่ได้มีการจัดอันดับว่าเป็นตลาดที่ดีที่สุดในโลก 5 แห่ง 1 ใน 5 แห่งนั้นมีตลาดนัดจตุจักรของไทยติดโผด้วยเช่นกัน

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa